Gå til sidens indhold

Stiftergravene

På pillerne omkring højkoret er malet 4 kalkmalerier fra Renæssancen. De forestiller Harald Blåtand (død 986), Svend Estridsen (død 1074), Biskop Wilhelm (død 1073/74) og (sandsynligvis) Harald Hens hustru Magareta (død 1093). Ifølge legenden er Harald Blåtand begravet i Roskilde Domkirke. Hos Adam af Bremen (1040-1080) kan man læse: "Hans Lig blev af Hæren hjembragt og bisat i Roeskilde i den Kirke, han selv havde grundlagt til Ære for den hellige Trefoldighed."

Malerierne markerer, at man ved den nuværende kirkes opførelse optog deres knogler fra en grav under gulvet i den tidligere frådstenskirke og murede dem inde her. I de 3 af søjlerne er de indmurede knogler. Men Haralds knogler er ikke fundet. Han er muligvis slet ikke begravet i Domkirken. Svends knogler er undersøgt, og det kunne ses, at Svend var en høj, gangbesværet mand med en kraftig profil.

I højkoret finder manogså barokke sarkofager for Christian 5. (1646-1699) og dronning Charlotte Amalie (1650-1714) samt deres søn Frederik 4.(1671-1721) og dennes første dronning Louise (1667-1721) i fire marmorsarkofager – storslåede og barokke med deres håndgribelige symboler på død og forkrænkelighed.