COVID-19

Retningslinjer ang. COVID-19

Du kan stadig opleve de imponerende kongegrave og de kongelige kapeller i Roskilde Domkirke. Der vil være et stærkt fokus på sikkerhed og rengøring og særlige hensyn. For at fremme sikkerheden for dig og vores personale har vi indført følgende retningslinjer: 

 

Både personale og gæster skal fra 29.10.2020 bære mundbind eller visir. Man skal selv medbringe mundbind.


Størrelse
Der skal minimum være en meters afstand imellem de besøgende. I de kongelige kapeller er der begrænsninger på, hvor mange personer, der må være i hvert kapel. Der er indført ensretninger enkelte steder såsom i Christian 4.s Kapel, mens Kongebørnenes Krypt vil blive holdt lukket. Der må være max 500 besøgende i Domkirken på samme tid. Gruppers størrelse må ikke overskride myndighederne forsamlingsforbud. Forsamlingsforbuddet er pr. 26.10.2020 10 personer. Undtaget for dette er skoleklasser og institutioner.  

Der er indført en begræsning i kapellerne:

  • Helligtrekongers kapel: 12 pers.
  • Frederik 5.s kapel: 16 pers.
  • Christian 9.s kapel 20 pers.
  • Skt. Andreas kapel: 5 pers.

Der er særlige regler for skoler og grupper. Skoler kan finde oplysninger her og grupper her.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i sognet
Der er restriktioner i kirkerummet, som gælder antallet af kirkegængere, placering på kirkebænkene og afviklingen af gudstjenesterne. De ugentlige andagter, onsdag og fredag kl. 12, holdes som sædvanligt, men i hovedskibet. Dåb, vielser og bisættelser/begravelser afholdes ligeledes, dog under særlige forhold.

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger er der krav om brug af mundbind. Det betyder at:

  • Man bærer mundbind når man går ind og ud af kirken. Når man sidder på kirkebænken, behøver man ikke bære mundbind.
  • Personer der går op til nadver behøver ikke bære mundbind.
  • Personer der er direkte involveret i handlingen (præsten, dåbsforældre og -barn, faddere, brudeparret, vidner) behøver ikke bære mundbind.
  • Den udpegede fotograf skal bære mundbind.
  • Ved fotografering efter handlinger behøver man ikke bære mundbind.

Børn under 12 år er undtaget fra kravet om at bære mundbind.