COVID-19

Retningslinjer ang. COVID-19

Fra fredag den 29.5 er det igen muligt at opleve de imponerende kongegrave og De Kongelige Kapeller i Roskilde Domkirke. Der vil være et stærkt fokus på sikkerhed og rengøring, men Domkirken vil fortsat fremstå som et imponerende UNESCO Verdensarvssted.Vi passer på hinanden i Roskilde Domkirke. Der vil være et stærkt fokus på sikkerhed og rengøring. For at fremme sikkerheden for dig og vores personale har vi indført følgende retningslinjer: 

I Domkirkens almindelige åbningstid uden for de kirkelige handlinger må der maksimalt være 350 personer ad gangen i Domkirken. Der skal minimum være en meters afstand imellem de besøgende.
I de kongelige kapeller er der begrænsninger på, hvor mange personer, der må være i hvert kapel. Der er indført ensretninger enkelte steder såsom i Christian 4.s Kapel, mens Kongebørnenes Krypt vil blive holdt lukket.

Der er særlige regler for skoler og grupper. Skoler kan finde oplysninger her og grupper her.

Kirkelige handlinger
Der er restriktioner i kirkerummet, som gælder antallet af kirkegængere, placering på kirkebænkene og -rummet og afviklingen af gudstjenesterne.Der vil i den første tid ikke være altergang ved højmessen. De ugentlige andagter, onsdag og fredag kl. 12, holdes som sædvanligt, men i hovedskibet. Dåb, vielser og bisættelser/begravelser afholdes ligeledes, dog under særlige forhold.