Rengøringsmedarbejder søges til Roskilde Domsogn

Vi søger en ansvarsbevidst og fleksibel medarbejder med rengøringserfaring, gode evner til samarbejde og lyst til at indgå i arbejdet omkring kirken og Domsognets bygninger – Domkirke, sognegård og præstekontorer – med sognets øvrige medarbejdere og som bliver en del af kirkens serviceteam.

Stillingsbeskrivelse
Du får et afvekslende job i Roskilde Domsogn, hvor kirkerne danner ramme om en unik historie, gudstjenester, kirkelige handlinger, natkirke samt koncerter og andre arrangementer. Stillingen på 30 timer omfatter:

  • Daglige rengøringsopgaver i Roskilde Domkirke
  • Rengøring i Konventhus- og gård
  • Rengøring i konfirmandstue
  • Rengøring i præstekontorer
  • Lejlighedsvis praktiske funktioner vedr. møder og aktiviteter i Konventhus- og gård
  • Afløsning i ferieperioder ift. rengøring i Domkirken (og Roskilde Kirkegårde).

Stillingen
Stillingen er på 30 timer ugentligt - med arbejde i dagtimerne.

Ansættelsen sker på kirketjenervilkår, dvs. overenskomstvilkår i henhold til til OAOS’s fælles overenskomst og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks kirketjenerforening med tilhørende protokollat for kirketjenere.

Lønnen aftales inden for intervallet kr. 274.733 – kr. 354.262 (niveau pr. 1. april 2020). Der er knyttet pensionsordning til stillingen samt mulighed for rådighedstillæg.

Løn samt evt. rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Såfremt ansøgeren ikke har kirketjeneruddannelsen, er det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

For at blive ansat i Roskilde Domsogn skal der forevises børneattest uden anmærkninger og tilfredsstillende straffeattest.

Der vil blive lagt vægt på dokumenteret rengøringserfaring og evne til samarbejde. Ansøgere må være indstillet på, at der indhentes referencer.

Ansættelsen sker med sædvanlig prøvetid.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes gerne besat snarest muligt.

Ansøgning
Send din ansøgning mærket "Rengøringsmedarbejder" til 7156fortrolig@sogn.dk senest tirsdag d.  15. september 2020 kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 39.

Flere oplysninger
Kontakt gerne Domsognets administration tlf. 46 35 16 24 for yderligere oplysninger.
Læs evt. mere om Roskilde Domsogn på www.roskildedomkirke.dk

Roskilde Domkirke er en af Danmarks vigtigste kirkebygninger og gravsted for 39 danske konger og dronninger. Domkirken er også UNESCO verdensarv og besøges årligt af over 130.000 gæster, heraf mange udenlandske. Der er i Domsognet beskæftiget mere end 50 fuldtidsmedarbejdere. Menighedsrådet arbejder målbevidst på at højne arbejdsglæden i Domsognet med forskellige sociale tiltag og personalegoder.