Drengekoret

Roskilde Domkirkes Drengekor har eksisteret siden 1986 og består af 45 drengestemmer og 20 herrestemmer. I koret optages drenge fra ni-års-alderen. Roskilde Domkirkes Drengekor er en del af Domsognets børne- og ungearbejde.

Ind i mellem annonceres der efter potentielle korsangere i de lokale aviser og kirkeblade. Forud for optagelse overhøres interesserede drenge af korlederen, om muligt på skoler i Roskilde Kommune. Selvom drengekoret i dets nuværende form blot har eksisteret siden 1986, så har der formentligt været tilknyttet drengekor til Domkirken siden kirkens opførsel. Man ved, at korets aktivitet har været knyttet til latinskolen, og at det har fungeret længe før reformationen. 

Følg med på Drengekorets facebookside her.