Spirekoret

Går du i 0.-3. klasse og vil du synge i et ambitiøst kor?


I spirekoret kan man synge sammen med andre drenge og piger, man kan få lov at lege med sin stemme, og bruge kroppen, ørerne, fantasien og stemmen til at indtage musikkens verden.

Spirekoret er en musikalsk legestue, der fungerer som forskole til Domkirkens øvrige kor for piger og drenge. Koret varetages af Sangkraftcenter Roskilde Synger i et samarbejde med Roskilde Domkirke.

I Spirekoret er sangglæde og udvikling af hele barnets musikalitet i fokus, hvilket giver en positiv betydning fremadrettet – hvad enten barnet fortsætter i Domkirkens Børnekor eller i andre musiske sammenhænge.

Vi arbejder ambitiøst for gennem leg at opnå musiske færdigheder. Vi ser stemmen som et instrument, der kan udfoldes og udforskes, når børnene leger sig til læring. Vi kobler sang med andre musikfaglige discipliner som fx hørelæreundervisning, for at opnå en god musikalitet i en tidlig alder. Spirekoret forventes at deltage ved få årlige koncerter og ved særlige lejligheder i Roskilde Domkirke.

Undervisningen

Korundervisningen foregår i Konventhuset i Roskilde Domkirke.
Hver onsdag kl. 16.00 – 17.15.

Det koster 600 kr. pr. halvår at gå til spirekor.

Yderligere info

Spirekorleder:
Christina Bovin
cb@roskildesynger.dk
Tlf. 26 27 56 68