Sommerkoncerter

Årets programbog

Læs programbogen for musikåret i Roskilde Domkirke her eller hent et trykt eksemplar i Våbenhuset. 

Praktisk info

Koncerterne er gratis. Alle koncerter begynder kl. 20.00. 

Inden hver sommerkoncert er det muligt at høre en introduktion kl. 19.30. Introduktionerne kan omhandle aftnens program og solist, udvalgte værker og komponister, samt Raphaëlisorglet og musikhistorisk nedslag.

Med mindre der er givet særlig tilladelse, må der ikke foretages musikoptagelser under koncerterne.

Det er på grund af klækkelig økonomisk støtte fra menighedsrådet, at det er muligt at afholde koncerterne med gratis adgang. Hvad der kommer ind i kirkebøsserne, vil tilfalde Domkirkens musikliv.

Domorganist
Kristian Olesen
Telefon 20 76 07 32
Mail kpo@roskildedomkirke.dk