December adgangstegn

Adgangstegn til gudstjenester i Roskilde Domkirke i december

I disse coronatider er antallet af pladser i Roskilde Domkirke stærkt begrænset. For at sikre en tryg kirkegang for alle skal der derfor i hele december måned hentes adgangstegn til Domkirkens gudstjenester.

Det er muligt at hente adgangstegn til december måneds gudstjenester fra 1. december kl. 10.00 på hjemmesiden Plads i Kirken eller i våbenhuset, hvis man ikke har adgang til internettet. (Det er derudover påkrævet at have adgangstegn til gudstjenesterne 1. søndag i advent d. 29. november - disse adgangstegn vil være tilgængelige fra d. 20. november)

Til hver gudstjeneste i december – med undtagelse af onsdagsrefleksion og fredagsaltergang – gælder følgende:

  • Der kan hentes op til 5 adgangstegn pr. husstand/nære omgangskreds
  • Hentes der adgangstegn til flere personer forventes det, at man ankommer samlet, og at man tilhører samme husstand/nære omgangskreds og dermed kan sidde (tæt) sammen.
  • Det er gratis at hente adgangstegn.

Skulle man blive forhindret i at deltage, kan man slette sine adgangstegn under ”Mine billetter” på www.pladsikirken.dk, så andre kan få glæde af dem.

Fra Domkirkens side opfordres man til at holde sig orienteret på Domkirkens hjemmeside og Facebook, hvor der løbende opdateres om belægningen på de mange gudstjenester. 

Det forventes, at mange ønsker at komme til gudstjenesterne i den næste måneds tid, og det er Domkirkens håb, at der udvises forståelse for, at julen i Domkirken bliver anderledes end vanligt. Der opfordres derfor til at vise samfundssind ift. kun at hente de adgangstegn, man har brug for.

Tilbuddene i Roskilde Domkirke i december måned er heldigvis mangfoldige, og TV2 Lorry vil derudover transmittere to forproducerede julegudstjenester fra Domkirken, d. 24. december og 25. december, så man kan opleve Domkirkens julestemning hjemme.