Orienteringsmøde den 9. juni flyttes

I forbindelse med Menighedsrådsvalg 2020 er det annonceret, at vi afholder orienteringsmøde den 9. juni. 

Grundet Covid-19 er vi desværre nødt til at flytte orienteringsmødet.

Ny dato for mødet bliver meldt ud hurtigst muligt.