Kaffe & Klassisk - uden kaffe

30 sep 2020
17.15-18.00

Velkommen til Kaffe&Klassisk i Roskilde Domkirke.

Ved denne koncert byder vi velkommen til Bine Bryndorf, organist, Rose-Ann Mirja Semler, mezzosopran og Irene Spranger, traversfløjte.

Pga. Covid19 er koncerten flyttet til Domkirken og derfor kan der ikke serveres kaffe.

Roskilde Domkirke