Gå til sidens indhold

Privatlivspolitik (GDPR)

Roskilde Domsogn samler kontaktoplysninger ved tilmeldinger via hjemmesiden (Danmarks Kirkelige Mediecenter), for at kunne kommunikere med tilmeldte personer i forbindelse konfirmationsforberedelse, kirkelige handlinger og andre konkrete aktiviteter. 

Der indsamles personoplysninger ved tilmelding i krypterede formularer. Der indhentes i forbindelse med indsamlingen samtykke om anvendelsen af personoplysningerne.

Der samles og opbevares kontaktoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve (MailChimp). Kontaktoplysninger opbevares så længe modtager ønsker at modtage nyhedsbreve og slettes ved ønske om ikke længere at modtage disse.

Oplysninger håndteres af de ansatte ved Roskilde Domsogn, som har arbejdsmæssig grund for at tilgå disse oplysninger.

Der videregives ikke oplysninger til tredjepart. Hvis et lovkrav eller andet retsligt krav medfører, at vi skal videregive persondata til andre myndigheder gør vi det i det omfang vi lever op til loven eller retskravet.

Oplysningerne slettes efter fem år eller når kontakten ikke længere er aktiv eller når du selv beder om det. Såfremt personoplysninger indsamles som følge af lovkrav eller retsligt begrundet formål slettes oplysningerne når der ikke længere er lovmæssigt eller retsligt krav på opbevaringen.

På tilsvarende vis opbevares debitor- og kreditoroplysninger i vores regnskabssystem (EG Brandsoft).

Databehandler:
Danmarks Kirkelige Mediecenter, Johannes Ewalds vej 42, 8230 Åbyhøj, 8000 Aarhus
EG Brandsoft A/S, CVR 84667811, Industrivej Syd 13C, 7400 Herning.
MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Dataansvarlig: Roskilde Domsogns menighedsråd, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde – henvendelse via administrationsleder Jette Nørrekær Lund, eller pr. e-mail: roskildedom.sogn@km.dk. 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du skal henvende dig til os og oplyse hvori unøjagtigheden består og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse til os mod vores behandling af dine persondata. 

Du kan til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K.