Gå til sidens indhold

Menighedsrådet

Menighedsrådsvalg 2024

I år er der valg til menighedsrådene i hele Danmark. Alle medlemmer af folkekirken i sognet kan møde op og stemme eller selv stille op. Det foregår til valgforsamlingen d. 17. september. D. 14. maj afholdes et orienteringsmøde, hvor det siddende menighedsråd fortæller om valget her i sognet.

I Roskilde Domsogn afholder vi orienteringsmøde tirsdag 14. maj kl. 19.00-21.00 i Konventhuset på Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde - læs mere her

Valget af det nye menighedsråd finder sted 17. september.

Hvad laver dit menighedsråd? 
Domsognets menighedsråd består af 20 medlemmer, heraf 15, som er valgt for fire år fra december 2020. Derudover er sognets fem faste præster født medlemmer af menighedsrådet. 
Menighedsrådet arbejder tæt sammen med administrationslederen for kirken samt lederen af kirkegårdene, somhar det daglige ansvar for ledelse af sognets i alt 50 medarbejdere. Domkirken i Roskilde har et væld af aktiviteter både som aktiv sognekirke og med formidling af kirken som UNESCO verdensarv.

Hils på menighedsrådet
Orienteringsmødet den 14. maj er for alle interesserede, der vil vide mere om, hvad der sker i vores kirke. Vi håber at hilse på mange af jer og glæder os til at drøfte kirkens retning og menighedsrådsarbejdet.

Er du blevet nysgerrig på hvem der sidder dit menighedsråd? Vil du vide mere om hvad der foregår i din kirke? Måske har du lyst til at engagere dig i en aktivitet og møde nogle af de mange andre frivillige rundt om kirken? Tag meget gerne kontakt til den siddende formand for menighedsrådet Bjarne Hald bh@roskildedomkirke.dk / 24 80 96 06. Du er også velkommen på næste menighedsrådsmøde. Møderne er offentlige og der er mulighed for spørgetid.

Roskilde Domsogns menighedsråd 2020-2024

Funktion Navn Mail Telefon
  Anne Rosendal ar@roskildedomkirke.dk  27 29 27 03
  Annie Lillian Larsen 97anniel@gmail.com  30 84 17 51
Formand Bjarne Hald  bh@roskildedomkirke.dk  24 80 96 06
  Gertrud Tove Elkjær  tovege@gmail.com 93 96 21 46
  Helge Aa Madsen helge1253@gmail.com 51 64 75 08
Kontaktperson Henrik Anders Bondo Nielsen henrik@roskilde-festival.dk  40 15 22 98
Kirkeværge Henrik Enig henrik@enig.dk  21 14 24 84
Næstformand Jesper Kejlhof jesper@kejlhof.dk  40 72 70 67
Kasserer Kim Jacobsen kim.jacobsen@outlook.dk  24 82 39 21
  Lis Kjær liskjaer4000@gmail.com  61 65 88 36
  Pernille Larsen pernille@forlagetbolden.dk  50 46 46 23
  Ruth Vingborg ruthvingborg@hotmail.com  21 72 10 51
  Sole Rita Bluhme Hansen  sole@bluhme.dk  29 65 63 33
  Stig Regner Kastberg kastberg@dadlnet.dk  53 37 84 08
  Thomas Ravn-Pedersen thomas@ravn-pedersen.dk  29 41 46 03
       
Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen asc@km.dk 29 86 87 51
Sognepræst Maria Harms mhar@km.dk 46 36 64 38
Sognepræst Torben Jeppesen tje@km.dk 29 36 91 34
Sognepræst Ane Bisgaard LaBranche alb@km.dk 21 68 20 25
Sognepræst  Daniella Anastasie Schilling das@km.dk  20 26 93 96
       
2. suppleant Karin Sønderbo Førslev karin.foerslev@gmail.com  40 10 40 98
3. suppleant Rikke Rauff Bune rikkerauff@hotmail.com  21 61 16 28
4. suppleant --- --- ---
       
Medarb.rep (kirken) Sussi Smidt Stender    
Medarb.rep (kirkegårdene)