Gå til sidens indhold

Menighedsrådet

Menighedsrådsvalg 2024

I år er der valg til menighedsrådene i hele Danmark. Alle medlemmer af Folkekirken i sognet kan møde op og stemme eller selv stille op. Det foregår til valgforsamlingen d. 17. september.

Du kan få indflydelse på kirkelivet her i sognet. Det er nemlig folkekirkens medlemmer der driver kirken og bestemmer retningen for kirkelivet ved at have et folkevalgt menighedsråd. Menighedsrådet består af 6-15 medlemmer samt sognets præster. Du kan sidde i menighedsrådet lige meget hvor du er i livet - det vigtigste er at du har lyst til at engagere dig i et meningsfyldt arbejdsfællesskab. Der afholdes møder en gang om måneden, ofte på hverdagsaftenener.

Valgforsamlingen d. 17. september er offentlig, og alle interesserede er velkomne til at deltage. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i Roskilde Domsogn, der har tale- og stemmeret denne dag. Her kan du læse om reglerne for valgret og valgbarhed.

Valgforsamlingen foregår kl. 19.00 i Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde
Vil du gerne vil have indflydelse på, hvad der skal ske med kirken, hvem der skal bestemme og sætte tonen for aktiviteterne i domsognet, så mød op til valgforsamlingen og afgiv din stemme. Husk at du bestemmer, hvad din kirke kan!
Læs mere om valgforsamelingen i Domkirkens kalender

Bor du i et andet sogn i Roskilde Kommune, kan du finde information om jeres menighedsrådsvalg her

Er du i tvivl om hvilket sogn du bor i - og dermed hvor du kan stemme eller stille op? Indtast din adresse på sogn.dk
 


Hvad laver dit menighedsråd? 
Domsognets menighedsråd består af 20 medlemmer, heraf 15, som er valgt for fire år fra december 2020. Derudover er sognets fem faste præster født medlemmer af menighedsrådet. Det er menighedsrådets opgave at passe på bygninger, kulturarven og kirkegårde, forme visioner, ansætte præster og udvikle kirkelivet. 

Grundlaget for menighedsrådets beslutninger udarbejdes som regel i de forskellige udvalg, menighedsrådet har nedsat. Vi har Verdensarvsudvalg, Kirkegårdsudvalg, Kirke- og kulturudvalg, Kirkebygnings- og ejendomsudvalg, Bæredygtighedsudvalg, Natkirkeudvalg, Forretningsudvalg, Personaleudvalg, Kor-og musikudvalg, Børne- og ungeudvalg og Frivilligeudvalg. Vi har fordelt os efter interesser, og vi er alle med i flere udvalg.

Domsognet har en kirkegårdsleder og en administrationsleder. I praksis er det disse, der ved hjælp af kirkegårdenes og kirkens personale sørger for, at menighedsrådets beslutninger bliver ført ud i livet. Vi har dygtigt personale til at sørge for alt, og det er for det meste ikke menighedsrådsmedlemmerne, der laver ’rugbrødsarbejdet’. Dette adskiller domsognet fra de mindre sogne, hvor menighedsrådsmedlemmerne må udføre en del af det praktiske arbejde.

Domkirken i Roskilde har et væld af aktiviteter både som aktiv sognekirke og med formidling af kirken som UNESCO verdensarv.

Hils på menighedsrådet
Som startskud på menighedsrådsvalget 2024 har menighedsrådet afholdt et orienteringsmøde d. 14. maj. Du kan stadig engagere dig i menighedsrådsvalget! Måske har du har spørgsmål til dit menighedsråd om deres arbejde?  Vil du vide mere om, hvad der foregår i din kirke? Måske har du lyst til at engagere dig i en aktivitet og møde nogle af de mange andre frivillige rundt om kirken? Tag meget gerne kontakt til den siddende formand for menighedsrådet Bjarne Hald bh@roskildedomkirke.dk // 24 80 96 06. Du er også velkommen på næste menighedsrådsmøde, som fremgår i sognets kalender. Møderne er offentlige og der er mulighed for spørgetid.
 

Roskilde Domsogns menighedsråd 2020-2024

Funktion Navn Mail Telefon
Menighedsrådsformand Bjarne Hald  bh@roskildedomkirke.dk  24 80 96 06
       
  Anne Rosendal ar@roskildedomkirke.dk  27 29 27 03
  Annie Lillian Larsen 97anniel@gmail.com  30 84 17 51
  Gertrud Tove Elkjær  tovege@gmail.com 93 96 21 46
  Helge Aa Madsen helge1253@gmail.com 51 64 75 08
  Henrik Anders Bondo Nielsen henrik@roskilde-festival.dk  40 15 22 98
Kirkeværge Henrik Enig henrik@enig.dk  21 14 24 84
Næstformand Jesper Kejlhof jesper@kejlhof.dk  40 72 70 67
Kasserer Kim Jacobsen kim.jacobsen@outlook.dk  24 82 39 21
  Lis Kjær liskjaer4000@gmail.com  61 65 88 36
  Pernille Larsen pernille@forlagetbolden.dk  50 46 46 23
  Ruth Vingborg ruthvingborg@hotmail.com  21 72 10 51
  Sole Rita Bluhme Hansen  sole@bluhme.dk  29 65 63 33
Kontaktperson Stig Regner Kastberg kastberg@dadlnet.dk  53 37 84 08
  Thomas Ravn-Pedersen thomas@ravn-pedersen.dk  29 41 46 03
       
Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen asc@km.dk 29 86 87 51
Sognepræst Maria Harms mhar@km.dk 46 36 64 38
Sognepræst Torben Jeppesen tje@km.dk 29 36 91 34
Sognepræst Ane Bisgaard LaBranche alb@km.dk 21 68 20 25
Sognepræst  Daniella Anastasie Schilling das@km.dk  20 26 93 96
       
2. suppleant Karin Sønderbo Førslev karin.foerslev@gmail.com  40 10 40 98
3. suppleant Rikke Rauff Bune rikkerauff@hotmail.com  21 61 16 28
4. suppleant --- --- ---
       
Medarb.rep (kirken) Sussi Smidt Stender    
Medarb.rep (kirkegårdene)