Musik

Organister

Domorganist
Kristian Olesen
Telefon 20 76 07 32 
Mail kpo@roskildedomkirke.dk
Fredag er fridag

Organist
Michael Min Knudsen
Telefon 30 34 88 97
Mail mmk@roskildedomkirke.dk
Mandag er fridag

Organist 
David Bendix Nielsen
Mail davidchbendix@gmail.com 
Tirsdag er fridag

Korledere

Sangpædagog og korleder 
Christa Brix Hauser
Roskilde Domkirkes Pigekor
Telefon 20 86 26 04
Mail cbh@roskildedomkirke.dk

Korleder 
Egil Kolind
Roskilde Domkirkes Drengekor
Telefon 40 98 59 90
Mail ek@roskildedomkirke.dk