Gå til sidens indhold

Om Menighedsplejen

Formål

Menighedsplejens formål er i størst muligt omfang, at virke for diakonalt og kirkeligt arbejde i Roskilde Domsogn

Historien bag

Roskilde Domsogns Menighedspleje blev etableret i 1884 som en selvstændig, frivillig sammenslutning, tilknyttet Roskilde Domsogn og med ansvar for sociale opgaver –herunder pleje i hjemmet af syge og ældre, økonomiske støtte og uddeling af mad.

Helt frem til 1962 var det diakonisser, som stod for plejen af syge og gamle. Ovenfor ses søster Inga med sin scooter.

Værdier og visioner

For Roskilde Domsogns Menighedspleje er diakonien – kirkens sociale arbejde – en uadskillelig del af vores kristne tro. Vi ser det enkelte menneske som værdifuldt, fordi det er skabt i Guds billede, og derfor respekterer vi også menneskelig forskellighed.

I vores virke ønsker vi åbenhed over for ethvert menneske, uanset etnisk, kulturel eller religiøs baggrund.

Det betyder, at Menighedsplejens diakonale virke trods sin kerne i menigheden skal være udadrettet i lokalsamfundet med henblik på støtte til mennesker uanset etnisk, kulturel eller religiøs baggrund.

Der står mennesker bag

Bestyrelsen i Menighedsplejen består af 12 medlemmer. Alle arbejder frivilligt og ulønnet for Menighedsplejen, og nogle medlemmer har mange års indsats bag sig.

Den siddende bestyrelse:

Formand: Ane LaBranche                              

Næstformand: Anne Rosendal                      

Kasserer: Bjarne Hald

Sekretær: Ruth Vingborg

Morten Mark Østergaard

Torben Svendsen

Sole Rita Bluhme Hansen 

Katarina Klattkowsky Hejrskov

Anne-Sophie Olander

Maria Harms

Sarah Krøger Ziethen

Torben Jeppesen

 

Opgaver og aktiviteter

Roskilde Domsogns Menighedspleje betragter det som sin mission at udføre omsorgsopgaver for samfunds- og aldersgrupper, der er udsatte eller befinder sig i en svær livssituation. Organisationen tilstræber at løse opgaverne i en kombination af medmenneskeligt nærvær og professionalisme fra såvel frivillige som lønnede medarbejdere.

Menighedsplejens formand, sognepræst Ane LaBranche

Årsmødet

Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed. Nedenfor finder du links til Menighedsplejens seneste årsrapporter.