Møder og referater

Mødeplan 2020


Torsdag den 23. januar
Referat  Bilag

Torsdag den 27. februar
Referat  Bilag

Torsdag den 26. marts
AFLYST

Torsdag den 23. april - online møde
Referat  Bilag

Torsdag den 14. maj - online møde
Referat  Bilag

Torsdag den 11. juni
Referat  Bilag

Torsdag den 27. august
Referat Bilag

Torsdag den 24. september
Referat Bilag

Torsdag den 22. oktober
Dagsorden

Torsdag den 26. november

Mødeplan 2019


Torsdag den 17. januar
Referat Bilag

Torsdag den 14. februar
Referat Bilag

Torsdag den 21. marts
Referat Bilag

Torsdag den 25. april
Referat Bilag

Torsdag den 23. maj
Referat Bilag 

Torsdag den 20. juni
Referat Bilag 

Torsdag den 22. august
Referat Bilag

Torsdag den 19. september
Referat Bilag

Torsdag den 24. oktober
Referat Bilag1Bilag2

Torsdag den 21. november
Referat Bilag

Tidspunkt
Møderne begynder kl. 16.30.

Spørgetid  
Der er mulighed for at stille spørgsmål til rådet inden mødet. Rent praktisk vil det foregå mellem den indledning, som en af præsterne har kl. 16.30 og selve mødet, som starter senest kl. 17, dvs. at der er max ca. et kvarter til spørgetid.  

Sted
Konventgårdens mødesal
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde

Yderligere info
Tina Birk Klein
Ledende kordegn
Telefon 46 35 58 14
Mail kordegn@roskildedomkirke.dk

 

Møder 2018


Onsdag den 17. januar
Referat Bilag

Tirsdag den 13. februar
Referat Bilag / Bilag

Onsdag den 14. marts
Referat Bilag

Tirsdag den 17. april
Referat Bilag

Onsdag den 16. maj
Referat Bilag

Tirsdag den 19. juni
Referat Bilag

Onsdag den 22. august
Referat Bilag

Tirsdag den 18. september
Referat Bilag

Onsdag den 24. oktober
Referat

Tirsdag den 20. november
Referat Bilag

Møder 2017


Torsdag 17. november 2016
Konstituerende møde - referat Nedsættelse af udvalg - referat Bilag

Torsdag den 19. januar
MR-møde - referat Bilag

Torsdag den 16. februar
MR-møde - referat Bilag 

Torsdag den 23. marts
MR-møde - referat Bilag

Torsdag den 27. april
MR-møde - referat Bilag

Torsdag den 18. maj
MR-møde - referat Bilag

Torsdag den 22. juni
MR-møde - referat   Bilag

Torsdag den 24. august
MR-møde - referat Bilag

Torsdag den 21. september
MR-møde - referat Ingen bilag

Torsdag den 26. oktober
MR-møde - referat Bilag, Bilag 3A, Bilag 3B, Bilag 8

Torsdag den 23. november
MR-møde - referat Bilag