Gå til sidens indhold

Begravelse

 

Ved dødsfald skal man tage kontakt til en bedemand og derefter en af Domsognets præster, hvis man ønsker, at afdøde begraves eller bisættes fra en kirke eller kapel.

Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand/begravelsesforretning, som herefter tager sig af de praktiske spørgsmål i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen eller bisættelsen. Som hovedregel skal bisættelse/begravelse finde sted senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelse og bisættelse

Begravelse betyder, at afdøde jordfæstes på en kirkegård. I forbindelse med dette afholdes en gudstjeneste i kirken eller kapellet, hvorefter kisten bæres til graven og præsten medvirker. Bisættelse betyder, at afdøde kremeres (brændes), og at der forud for dette afholdes en gudstjeneste i kirken eller kapellet, hvorefter kisten køres til krematoriet. Urnen med afdødes aske sættes siden ned på kirkegården. Til urnenedsættelse kan en præst også medvirke.

Var afdøde medlem af folkekirken er det udtryk for ønske om en kirkelig højtidelighed. Pårørende eller bedemand kontakter en af sognets præster med henblik på en samtale forud for bisættelsen/begravelsen. Til samtalen taler præsten med familien om afdøde, planlægger bisættelsen/begravelsen og vælger salmer sammen med familien.  

Ikke-kirkelig begravelse/bisættelse

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, udtrykker dette som oftest et ønske om, at der skal ske en borgerlig bisættelse/begravelse, hvorfor en præst normalt ikke medvirker.