Gå til sidens indhold

Børnesorggruppe

Sorggruppe for børn

Børn, som har mistet en af deres nære og kære, kan reagere på mange måder. Måske med vrede, tristhed eller de kan trække sig fra samværet med andre og føle sig helt alene i verden. For mange kan det være en stor hjælp at dele de svære tanker og følelser med andre i samme situation.

Roskilde Domkirkes Menighedspleje har derfor etableret en sorggruppe for børn, et fællesskab med seks-syv andre. Vi skaber et frirum, hvor børn og unge, som har mistet, kan mødes med andre i samme situation og tale om det, der er svært. Gruppen ledes af familieterapeuterne Dorthe Korshøj og Charlotte Thorsen.

”Vi inddrager krop, tanker og følelser, og vi er fælles om kreative aktiviteter eller udflugter. Det sker som et led i den enkeltes bearbejdelse af sorgen,” fortæller Dorthe og Charlotte.

Gruppen mødes cirka hver anden mandag i to timer. Forløbet består af i alt 10 gange. Tre af dem er er familieaftener for familierne til de børn, som deltager i sorggruppen. Her får børnenes pårørende mere at vide om sorggruppens forløb og aktiviteter – og hvad børnene får ud af at være med. 

Sorggruppen tilbyder med jævne mellemrum nye forløb, så kender du nogen, der måske kunne have glæde af at deltage, kan du altid kontakte Dorthe, som er koordinator. Børnesorggruppen er for aldersgruppen 8-13 år.

Praktiske oplysninger:

Tid:

Der starter 2 gruppeforløb om året - januar og august.
Mødes mandage i lige uger kl. 17.00.

Sted:

Sorggruppen mødes i Domkirkestræde 8, på 1. sal.

Pris:

Det er gratis at deltage i sorggruppen.

Kontakt:

Dorthe Korshøj , tlf: 23 67 24 84. Mail: dorthekorshoej@hotmail.com