Gå til sidens indhold

Frivillig i Domkirken

Vi har alle et eller andet, vi er særligt gode til
og som frivillig i kirken, kan du byde ind med det, som du brænder for.
I Domkirken har vi mange frivillige, som udfylder alle mulige opgaver. Og så er det ofte de frivillige, der er de kreative kræfter bag nye idéer og tiltag, der gør kirkens fællesskab levende for os alle.
Om du har overskud og ressourcer til at lægge et par frivillige timer en gang om året eller flere gange om måneden er ikke det vigtigste – det vigtigste for os som kirke er, at du har lyst til at deltage i et stort fællesskab med andre frivillige.
Fælles for alt det frivillige arbejde er det kristne fællesskab, åbenhed, engagement, medmenneskelighed og gensidig respekt.

Er det også noget for dig?
Er du interesseret i at blive frivillig i Roskilde Domkirke - eller blot høre mere? Kontakt menighedsrådsformand Bjarne Hald på mail bh@roskildedomkirke.dk eller telefon 24 80 96 06 eller kontaktperson Henrik Bondo Nielsen på mail henrik@kastelsvej.dk og telefon 40152298.

Aktivitet

Hvad hjælper de frivillige med?

Natkirke

Som frivillig ved Natkirken hjælper du med planlægning og afvikling af natkirkearrangementer. Det er blandt andet praktisk hjælp med opstilling af Natkirkens forskellige stationer, lys, skilte osv., gøre kaffevogn klar, uddele brød ved nadver, læse bønner op, uddele sangark mm.

Der er Natkirke hver anden uge.

Børn & Unge

Som børne- og ungefrivillig hjælper du med det praktiske ved børnearrangementer.

Som Gå-ven hos minikonfirmander, hjælper du med at hente børn ved skolerne og hjælper med det praktiske.

Kirke

Som kirkefrivillig hjælper du kirketjenerne, fx ved kirkelige arrangementer i Domkirken, om søndagen ved kirkekaffen samt med at vejlede de mange turister, når kirken er turiståbent.

Musik

Som musikfrivillig er du praktisk hjælper, når domkirken arrangerer koncerter.

Kor

Som korfrivillig er du praktisk hjælper, når korene afholder prøve og koncerter.

Voksenkoret

Du kan deltage som sanger i Voksenkoret, der øver en gang om ugen og deltager ved flere koncerter om året. Deltagelse sker efter bestået optagelsesprøve.

Ferieudflugt

Som frivillig ved ferieudflugter er du med til at arrangere ferieudflugter for børn og familier, der har brug for et åndehul.

Fællesspisning

Som frivillig ved fællesspisning er du praktisk hjælper eller hyggetante/onkel til vores fællesspisning for enlige forsørgere, hvor vi skaber pause og nærvær i en travl hverdag.

Besøgstjenesten

Som frivillig besøgsven besøger du en ensom ældre hver eller hver anden uge for at give vedkommende et lyspunkt.

Pilgrimsvandringer

Som frivillig ved pilgrimsvandringer kan du deltage som turleder eller som gå-ledsager.

Spaghettigudstjeneste

Som frivillig ved spaghettigudstjenester hjælper du med at lave mad og være praktisk hjælper til fællesspisningen.