Gudstjenester

Velkommen til gudstjeneste i Roskilde Domkirke og i Gl. Vor Frue Kirke

Folkekirkens gudstjeneste består af læsning fra Bibelen, bøn, sang, prædiken og sakramenterne dåb og nadver.  

For nogle betyder præstens prædiken mest: Hvordan skal jeg forstå Bibelen og kristendommen. For andre er nadveren det mest betydningsfulde, for andre igen er salmerne højdepunktet i gudstjenesten.

I Roskilde Domsogn holder vi gudstjeneste om søndagen, men også flere forskellige gudstjenester på andre dage i ugen. De er for voksne, for børn, unge og gamle.

Forskellige søndagsgudstjenester

Gudstjenesten søndag kl. 10 kaldes højmesse. Søndag kl. 17 kaldes aftensang eller aftengudstjeneste. En gang om måneden er denne gudstjeneste på engelsk. I sommerferien vil der på udvalgte søndage være engelske gudstjeneste kl. 17.

Forskellige gudstjenester på hverdage

I Roskilde Domkirke er der også andre faste gudstjenester. Onsdag kl. 12 er der en kort gudstjeneste, såkaldt onsdagsrefleksion i Sankt Andreas Kapel (sidekapel i Domkirken). Fredag kl. 12 er der samme sted fredagsaltergang, dvs. en kort gudstjeneste med nadver. I løbet af året afholdes der også aftensang den første og tredje fredag i hver måned kl. 17, hvor domkirkens kor medvirker. Derudover der natkirke den første og tredje torsdag i hver måned kl. 19. Endelig er der i løbet af året også ordinationsgudstjenester, der er en aftengudstjeneste med prædiken og nadver samt præstevielse (ordination af nye præster til Roskilde Stift). Disse annonceres særskilt.