Gå til sidens indhold

Gudstjenester

Gudstjeneste i Roskilde Domkirke og i Gl. Vor Frue Kirke

Folkekirkens gudstjeneste består af læsning fra Bibelen, bøn, sang, prædiken og sakramenterne dåb og nadver.  

For nogle betyder præstens prædiken mest: Hvordan skal jeg forstå Bibelen og kristendommen? For andre er nadveren det mest betydningsfulde, for andre igen er salmerne højdepunktet i gudstjenesten.

I Roskilde Domkirke holder vi gudstjeneste om søndagen, men også flere forskellige gudstjenester på andre dage i ugen. De er for voksne, for børn, unge og gamle.

Forskellige søndagsgudstjenester

Gudstjenesten søndag kl. 10 kaldes højmesse. Søndag kl. 17 kaldes aftensang eller aftengudstjeneste.

Forskellige gudstjenester på hverdage

I Roskilde Domkirke er der også andre faste gudstjenester. Onsdag kl. 12 er der en kort gudstjeneste, såkaldt onsdagsrefleksion i Sankt Andreas Kapel (sidekapel i Domkirken). Fredag kl. 12 er der samme sted fredagsaltergang, dvs. en kort gudstjeneste med nadver.

I løbet af året afholdes der også aftensang den første og tredje fredag i hver måned kl. 17, hvor domkirkens kor medvirker. Derudover er der natkirke den anden og fjerde torsdag i hver måned kl. 19. Endelig er der i løbet af året også ordinationsgudstjenester, der er en aftengudstjeneste med prædiken og nadver samt præstevielse (ordination af nye præster til Roskilde Stift). Disse annonceres særskilt.