Minikonfirmander

Kom og vær minikonfirmand!

”Hvorfor står præsten højt oppe på en stol og taler ud i kirken? ”

”Hvem ejer egentlig Kirken?”

”Hvilke symboler gemmer der sig i kirken og hvad betyder de?” – ”Hvad betyder duen?”

Roskilde Domkirke vil gerne invitere jer, der går i 3. klasse i Roskilde Domsogn til at komme og være minikonfirmander!

Igennem leg, sang, bevægelse, stomp, teater, kreativitet og fortællinger fra Bibelen, skal vi gå på opdagelse i Domkirken og opleve kirken og kristendommen, salmerne, sproget, musikken og præsterne.

Minikonfirmandforløbet vil for skolerne i Roskilde Domsogn foregå tirsdage og torsdage efter skoletid og forløbe over ca. 10 gange og afslutte med en Gudstjeneste for jer og jeres familier.

Forløbet vil blive tilbudt de forskellige skoler i Domsognet på følgende tidspunkter:

Absalon skole:                 
Tirsdage uge 36-47 samt afsluttende Gudstjeneste søndag d. 24. november 2019 kl. 14.00. ved sognepræst Maria Harms. Børnene vil blive hentet i SFO´en kl.13.30 og de bliver afleveret i SFO´en igen kl. ca. 16.00.

Klostermarksskolen:       
Torsdage uge 36-46 samt afsluttende Gudstjeneste søndag d. 17. november 2019 kl. 14.00. ved sognepræst Torben Jeppesen. Børnene vil blive hentet i SFO´en kl. 14.00. Hvor vi samlet vil gå ud til en bus, som vil køre os til Domkirken. Børnene bliver ikke kørt tilbage til skolen, men skal hentes ved Domkirken kl. 16.00 når undervisningen slutter. 

Sankt Josef skole(2 hold):                
Tirsdage og torsdage uge 2-12 samt fælles afsluttende Gudstjeneste søndag d. 22. marts 2020 kl. 14.00 for begge hold, ved sognepræst Sarah Krøger Ziethen.  Børnene vil blive hentet, når de har fri fra skole i deres klasse og de bliver fulgt tilbage til SFO´en, når vi er færdige.

Den Private Realskole:  
Tirsdage uge 14-24 samt Afsluttende Gudstjeneste søndag d. 14. juni. 2020 kl.14.00. ved sognepræst Torben Jeppesen. Børnene vil blive hentet, når de har fri fra skole i deres klasse og de bliver fulgt tilbage til SFO´en, når vi er færdige.

Yderligere info

Børne- og Ungeunderviser
Birgitte Nabe-Nielsen
Mail: bnn@roskildedomkirke.dk
Telefon 93 84 62 42
træffes bedst mandage kl 9-12
Onsdag er fridag