Vision

Roskilde Domsogn er en åben og aktiv kirke i sin egen tid.


Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes, og at det kristne fællesskab opleves relevant for flest mulige. Kirken giver plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde by og omverdenen.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter bygger på tradition og fornyelse. Stadig flere i alle aldersgrupper oplever, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

Musiklivet befinder sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt de mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

Et bredt netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper styrker engagementet og kendskabet til Domsognets tilbud.

Domsognet fremstår tidssvarende og dynamisk. Sognets aktiviteter er synlige i kraft af en målrettet kommunikation.

Formidling af Domkirkens historie og kendskabet til Domkirken som UNESCO Verdensarv er almindeligt kendt og respekteret lokalt, nationalt og internationalt.

Domkirken bevares og vedligeholdes på et højt niveau, og kirken er tilgængelig for alle. Der arbejdes mod miljøcertifikat for Roskilde Domsogn inden for en 10-årig periode. Domsognets medarbejderpolitik giver gode og tidssvarende vilkår for de ansatte. 

Værdier

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i en kristen grundholdning og medmenneskelighed og bygger i øvrigt på følgende værdier:

  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Åbenhed
  • Gensidig respekt

Vedtaget af menighedsrådet 19. september 2013