Gå til sidens indhold

Vision

Mission, vision og værdigrundlag for Roskilde Domsogn

 

Organisationen

Roskilde Domsogn er den organisation, som omfatter Roskilde Domkirke, Gammel Vor Frue Kirke og Roskilde Kirkegårde – Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Roskilde Domsogns menighedsråd er organisationens øverste organ og ledelse.

 

Mission

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes.

 

Vision

Det kristne fællesskab skal opleves relevant for flest mulige, så stadig flere, i alle aldersgrupper, skal opleve, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter skal fortsat bygge på tradition og fornyelse med fokus på Domsognets mangfoldige funktioner som

  • Domkirke for børn og unge
  • Domkirke for søgende
  • Domkirke klassik
  • Domkirke for organisationer

Kirkerne og kirkegårdene i Domsognet skal give plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde by og omverdenen og være åbne og aktive i sin egen tid.

Domsognet skal fremstå tidssvarende og dynamisk.

Musiklivet skal fortsat befinde sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt de mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

Sognets aktiviteter skal være synlige i kraft af en målrettet kommunikation.

Et udvidet netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper skal styrke engagementet og kendskabet til Domsognets tilbud.

Roskilde Kirkegårde skal være førende indenfor kirkegårdsdrift og skal være initiativtagende og imødekommende over for samarbejde med interesserede kirkegårde om driften af disse.

Roskilde Kirkegårde skal være respekteret for sin bæredygtige drift og tilbyder ud fra kristne værdier de bedste løsninger for alle borgere, uanset trosretning.

Roskilde Domkirke som UNESCO Verdensarv skal være almindeligt kendt og respekteret lokalt, nationalt og internationalt.

Roskilde Domkirke som turistattraktion og sognekirke skal have et kirkeliv, der frit kan udfolde sig, hvor de kirkesøgende frit har adgang til kirken og kan finde rum til ro og fordybelse, samtidig med, at kirken fortsat har en stor grad af tilgængelighed for turister.

Domkirken og Roskilde Kirkegårdes kulturhistoriske anlæg skal bevares og vedligeholdes på et højt niveau og er, så vidt mulig, tilgængelig for alle.

Kirkebygninger, ejendomme og andre anlæg skal vedligeholdes og renoveres på den bedst mulige miljømæssige og bæredygtige måde.

Domsognets medarbejderpolitik skal give gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdigrundlag

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i den kristne tro og bygger på:

  • Medmenneskelighed
  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Åbenhed
  • Gensidig respekt

Vedtaget af menighedsrådet 23.05.2019