Gå til sidens indhold

Menighedsrådsvalg 2024

Kom til orienteringsmøde d. 14. maj kl. 19.00 i Konventhuset

I år er der valg til menighedsrådene i hele Danmark. Alle medlemmer af Folkekirken i sognet kan møde op og stemme eller selv stille op. Det foregår til valgforsamlingen d. 17. september.

D. 14. maj afholdes et orienteringsmøde, hvor det siddende menighedsråd fortæller om valget her i sognet. Du kan sidde i menighedsrådet lige meget hvor du er i livet - det vigtigste er at du har lyst til at engagere dig i et meningsfyldt arbejdsfællesskab omkring Domsognet.

I Roskilde Domsogn afholder vi orienteringsmøde tirsdag 14. maj kl. 19.00-21.00 i Konventhuset på Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde - læs mere her

Valgforsamlingen finder sted 17. september.


Bor du i et andet sogn i Roskilde Kommune, kan du finde information om jeres menighedsrådsvalg her

Er du i tvivl om hvilket sogn du bor i - og dermed hvor du kan stemme eller stille op? Indtast din adresse på sogn.dk


Stig Kastberg, medlem af menighedsrådet, har skrevet en klumme til Domkirkens nyhedsbrev d. 8. maj 2024. 
Her fortæller han om sin oplevelse med at sidde i Domsognets menighedsråd

Vi har en fantastisk domkirke. Den er flot i det fjerne, imponerende på nært hold, og når jeg træder ind i den, fyldes jeg med glæde, ærbødighed og taknemmelighed. Selve kirkerummet er i bogstaveligt forstand majestætisk. Jeg fornemmer nærmest evigheden, når jeg træder derind. Jeg bliver taget godt imod både af rummet og af menneskene i kirken. Det gælder i hverdagen, på søn- og helligdage, og når Domkirken ’folder sig ud’ på festdage.

Vi har gode præster, der forkynder tro, håb og kærlighed – og de har altid fundet en måde at forkynde Ordet for mig, så det åbner sig på en ny måde. Kor- og musiklivet blomstrer i kirken, personalet er smilende og venligt. Kommer jeg på kirkens kontorer, bliver jeg mødt af hjælpsomme medarbejdere.

Når jeg går tur på domsognets kirkegårde, mødes jeg af skønhed og plads til at finde ro i velplejede omgivelser. Vover jeg at forstyrre en kirkegårdsmedarbejder i arbejdet, mærker jeg imødekommenhed og interesse.

Alt dette vil jeg gerne være med til at bevare, og derfor stillede jeg op til menighedsrådet ved sidste valg. Jeg ville gerne arbejde for, at den glæde, jeg oplever ved at komme i Domkirken, kunne fastholdes og spredes til endnu flere mennesker. 

Det er svært at vide, om det har gjort nogen forskel for domsognet, at jeg har været med i menighedsrådet, men det har gjort en stor forskel for mig. Jeg har oplevet et godt og trygt arbejdsfællesskab med præsterne og de andre menighedsrådsmedlemmer, og jeg har fået indsigt i mange interessante forhold.

Der var ’fredsvalg’ til menighedsrådet ved seneste valg i 2020. Vi, der kom ind i menighedsrådet, kom alle fra den liste, der blev lavet på opstillingsmødet. Ingen af os repræsenterer særinteresser, og vi arbejder alle for hele menigheden. Vi kan sagtens være uenige, og det kan medføre nogle meningsudvekslinger i menighedsrådet. Vores diskussioner foregår dog altid i en god tone, hvor vi hjælper hinanden til at komme frem til beslutninger, der er velovervejede. Det ender med, at langt de fleste beslutninger træffes i enighed.

Grundlaget for menighedsrådets beslutninger udarbejdes som regel i de forskellige udvalg, menighedsrådet har nedsat. Vi har et Verdensarvsudvalg, Kirkegårdsudvalg, Kirke- og kulturudvalg, Kirkebygnings- og ejendomsudvalg, Bæredygtighedsudvalg, Natkirkeudvalg, Forretningsudvalg, Personaleudvalg, Kor-og musikudvalg, Børneudvalg og Frivilligeudvalg. Vi har fordelt os efter interesser, og vi er alle med i flere udvalg. Jeg er selv med i en del udvalg – og ved dette kirkeårs begyndelse blev jeg valgt som kontaktperson til kirkens og kirkegårdenes personale. Der er andre, der er valgt til mere arbejdskrævende opgaver som f.eks. formand og kasserer. 

Domsognet har en kirkegårdsleder og en administrationsleder. I praksis er det disse, der med hjælp fra kirkegårdenes og kirkens personale sørger for, at menighedsrådets beslutninger bliver ført ud i livet. Vi har et dygtigt personale til at sørge for alt, og det er for det meste ikke menighedsrådsmedlemmerne, der laver ’rugbrødsarbejdet’. Her adskiller domsognet sig fra de mindre sogne, hvor menighedsrådet må udføre en del af det praktiske arbejde. Præsterne er med i menighedsrådet, og de laver naturligvis i kraft af deres stillinger en væsentlig del af kirkens arbejde. Det er, for at præsterne kan få gode rammer for at forkynde det kristne budskab, at vi andre er der.

Til trods for en stor arbejdsstyrke kan det kræve meget tid at være med i menighedsrådet. Man har forpligtet sig til at yde en arbejdsindsats, som man ikke får honorar for. Her gælder det gamle ord: ’Arbejdet bærer lønnen i sig selv’, foruden muligheden for at få lov at præge retningen for byens Domkirke. Det er heldigvis en spændende og givende måde at bruge sin tid på, og i de forskellige udvalg forsøger vi at tilrettelægge møderne på tidspunkter, så selv de mest travle kan være med. Selve menighedsrådsmøderne ligger dog fast: en torsdag om måneden (bortset fra juli og december) fra kl. 16.30 – og det kan der nok ikke skabes flertal i det kommende menighedsråd til at ændre på.

I efteråret skal der være valg til menighedsrådet for en ny fireårig periode, der begynder 1. søndag i advent. Der er igen 15 pladser, der skal besættes af dem, der kan opnå flest stemmer på opstillingsmødet eller ved et valg. Jeg tror, at de fleste nuværende medlemmer gerne vil fortsætte i menighedsrådet, men vi er alle på valg. Vi hilser det hver gang velkomment, når nye kræfter og gode kompetencer kommer ind i rådet.

Du kan høre mere om menighedsrådets arbejde og formalia omkring valget til orienteringsmødet tirsdag d. 14. maj kl. 19.00 i Konventhuset.