Gå til sidens indhold

Christian 5. Kapel

De barokke sarkofager

I Højkoret findes 4 sarkofager med to regentpar. Da Christian 5. døde i 1699, havde han kort forinden sikret sig en ny begravelsesplads i Roskilde Domkirke. Det gamle katolske højkor var blevet indrettet til formålet.

Christian 5. (1646-99) var en aktiv konge. Christian 5. er også enevældig konge – han bestemmer suverænt, også over kirken. I hans tid færdiggjordes Danske Lov, som erstattede de gamle landskabslove. Han forbedrede vilkårene for bønderne og ansatte landets første politimester. Kongen døde efter et spark fra en hjort under en jagt. I 1689 beordrede Christian 5. højkoret ryddet for katolsk inventar for at gøre plads til de spektakulære baroksarkofager – inklusiv hans egen. I højkoret kom siden to sarkofager for Christian 5. og hans hustru, dronning Charlotte Amalie. Marmorsarkofagen viser scener fra kongens liv, herunder slaget ved Køge Bugt i 1677 under Skånske Krig.

Christian 5. og dronning Charlotte Amalies sarkofager er pragteksemplarer inden for barokkens kunst. De prægtigt udsmykkede sarkofager er udført af
J.C. Sturmberg (død 1722), Andreas Gercken (død 1717) og Didrick Gercken (1692-1748). Kongens sarkofag er udført i tidens nye stil, barokken, der dyrker det sanselige og overdrevne. Vanitassymboler, fx kranier, timeglas og omvendte fakler, er populære i barokken. De skal bevæge og mane til ydmyghed over for Gud og påminde beskueren om døden og alle jordiske glæders forgængelighed. Medaljonen viser kongen klædt som romersk kejser. Den er indrammet af laurbær – et symbol på sejr og evighed.
Kvindefigurerne repræsenterer Fromheden med nedadvendt overflødighedshorn og Retfærdigheden med bind for øjnene. Reliefferne viser kongens militære sejre, og kraniet med vinger viser, at selv den enevældige konge var underlagt døden. Lågets kant er dekoreret med RD for Rex Danorum (Danernes Konge) og C5 for Christian 5.

Da Frederik 4. døde i 1730, blev han og hans første hustru, dronning Louise (død 1721), begravet i kirkens højkor. Frederik 4.s sidste dronning, Anne Sophie Reventlow, blev efter kongens død sat i husarrest. Da Anne Sophie døde i 1743, blev Roskilde Domkirkes nordre tårnkapel indrettet til hendes begravelse.