Gå til sidens indhold

Højdepunkter

Domkirken er fyldt med historie og kunst: store kongelige gravmonumenter, enestående arkitektur, smukt udsmykkede kapeller, kalkmalerier og meget andet. Det kan være svært at se det hele på en gang, så derfor har vi udvalgt 7 højdepunkter til dig.

 

Sankt Jørgen og Dragen

Ingen, der besøger Domkirken, bør undlade at give agt på tiden og – når klokken nærmer sig hel – tage opstilling foran Kirsten Kimers, Per Døver og Skt. Jørgen med dragen og de mekaniske figurer fra omkring år 1500, der befinder sig over indgangen til Christian 9.'s kapel. 

Hver fulde time går Skt. Jørgens hest til angreb på dragen, der udstøder et hyl, hvorefter Kirsten slår kvarterslag på sin lille klokke, derefter slår Per timeslag, medens Kirsten forskrækket virrer med hovedet.

Skt. Jørgen og dragen er kendte sagnfigurer fra middelalderen. Sankt Jørgen var oprindeligt en romersk soldat, der blev kristen og senere henrettet. Legenden er opstået som et symbol på kampen mellem det gode og det onde. 

Raphaëlisorglet

Overfor kongepulpituret er orglet. Er man heldig, kan man opleve en af Domkirkens organister spille på det storslåede barokorgel. Orglet blev bygget op over et allerede eksisterende orgel. Dets ældste del er pulpituret, som stammer fra første halvdel af 1400-tallet. Brystværnspanelet med rygpositivet går tilbage til 1554, og blev konstrueret af den nederlandske orgelbygger Herman Raphaëlis Rottensten-Pock.

Det meste af orgelet er dog omtrent 100 år yngre, og dekorationen på hovedværket er i bruskbarok-stil - kaldet således, fordi et stadigt tilbagevendende motiv ligner en øreflip med ørebrusk. Orgelet blev gennemgribende restaureret 1988-91. I sin samtid blev orglet betragtet som et mesterværk, og selvom det sidenhen er blevet ombygget flere gange, er det fortsat et mesterværk. 

Hundesporet

På galleriet i korrundingen finder man i en af vinduesnicherne et poteaftryk fra en hund sat i en teglsten. Poteaftrykket er sandsynligvis sat i slutningen af 1100-tallet, da teglstenen lå på en mark og tørrede, mens den ventede på at blive brændt. 

Kongebørnenes Krypt

Kongebørnenes krypt var oprindeligt tiltænkt børnene efter Christian 5. og Frederik 4. I 1900-tallet blev de muret inde i kryptens mur, og den rummer nu en del af en adelsfamilie fra slutningen af 1600-tallet, herunder søhelten Just Juel. Kryptens flere børnekister vidner om den store børnedødelighed, der heller ikke skånede samfundets mest velstående familier. Kongebørnenes krypt og krypten under Frederik 5.'s kapel er de eneste af Domkirkens i alt 16 krypter, der er åbne for offentligheden. 

Just Juels dødsmetal

På kormuren i kirkens nordside finder man epitafiet for Just Juel, hvor der hænger en kanonkugle i en lille kæde. Det siges, at det var denne kanonkugle, der dræbte Just Juel i 1715 under et søslag mod den svenske flåde. Men passer historien? I 1970'erne blev Just Juels lig røntgenfotograferet og et stort hul i hans højre hofte bekræftede historien. Juel var søofficer, men gjorde sig navnlig bekendt derved, at han i årene 1709-12 opholdt sig ved zar Peter den Stores hof som gesandt. Siden indtrådte han atter i flåden, og han førte den danske avantgarde under kampen mod den svenske flåde ved Rügen 8. august 1715. 

Den grønne djævel

I Skt Birgittes Kapel sidder en lille grøn djævel, Tutivillus. Han skriver kirkegængernes sladder ned. Tutivillus er kendt som litteraturens djævel. Det er ham, der står bag, når du skriver forkert eller når trykpressen slår fejl. 

Kæmpekongen og Kongesøjlen

I Helligtrekongers Kapel finder man kongesøjlen, hvor mange kongeliges højde markeret. Kapellets mest mærkværdige stykke inventar er uden tvivl denne søjle. Den er omtrent 300 år ældre end selve bygningen og udført i granit, hvor kirkens piller ellers er muret op i mursten. Siden 1500-tallet har skiftende danske og udenlandske kongelige fået deres højde markeret på søjlen.

Den højeste person er Christian 1., der var kendt i sin samtid som en kæmpekonge med 219,5 cm på søjlen. Det var Frederik 2., der i 1581 fik målt sin oldefar Christian 1. (død 1481) til 219,5 cm. Men i 1847 blev Christian 1. kiste åbnet igen og skelettet målt. Han var kun 185 cm! Men det er stadig lidt højere end gennemsnittet dengang.

På søjlen findes indhuggede og malede mærker, som viser at mange regenter – både danske og udenlandske har ladet sig måle op ad søjlen, så deres højde kunne afsættes. Det ses, at zar Peter den Store af Rusland, der besøgte Danmark i 1716, ragede et hoved op over de fleste, mens kong Chulalongkorn af Siam (Thailand), der blev målt under et statsbesøg i 1907, var en del lavere.