Gå til sidens indhold

Verdensarv

UNESCO Verdensarv

Roskilde Domkirke er UNESCO verdensarv. Mere end 1000 steder rundt om i verden har enestående betydning for klodens og menneskets historie. Det er steder, der fortæller noget om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Disse steder er så enestående, at de skal beskyttes og bevares for eftertiden. 

Roskilde Domkirke blev udpeget af UNESCO til verdensarv i 1995. Dermed er den i fint selskab med selskab med Den Kinesiske Mur, Akropolis og Kronborg.

Domkirken er udpeget som umistelig kulturarv af to årsager. Som et af de første store teglstensbyggerier i Nordeuropa var byggeriet af kirken afgørende for udbredelsen af teglsten i Nordeuropa. Yderligere giver Domkirken et enestående overblik over 800 års arkitekturhistorie igennem de mange kapeller i kraft af sin status som kongelig gravkirke. Læs mere Domkirkens bygning under arkitektur

Verdensarvsdag

Hvert år om efteråret afholdes en Verdensarvsdag i Roskilde. Læs mere om Verdensarvsdagen her. Hold øje med programmet i kalenderen og på Facebook. Kom gratis ind i kirken, få gode histoier fra gymnasielever eller se gamle håndværk på pladsen.

Verdensarvssteder i Rigsfællesskabet

Roskilde Domkirke er med i Rigsfællesskabets Verdensarvsforening. Danmark og Grønland har 10 verdensarvssteder - 7 kulturelle og 3 natur. Læs mere om de forskellige steder på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

UNESCO

Verdensarv er menneskets fælles arv. UNESCO verdensarv er udvalgt bevaringsværdig kultur- og naturarv med enestående universel værdi på grund af deres afgørende betydning for menneskets historie.

Verdensarv er det bedste af det bedste. De udvalgte monumenter og steder fortæller om de vigtigste kapitler i menneskets historie og udvikling, og er fundamentet for vores identitet som mennesker.  UNESCO verdensarv er udvalgte monumenter eller steder, der fortæller om de vigtigste kapitler i menneskets historie og udvikling, og derfor skal beskyttes af international konvention.  

”Verdensarv er det fra vores fortid, som vi lever med i dag, og som vi giver videre til de fremtidige generationer. Vores kultur- og naturarv er begge uerstattelige kilder til liv og inspiration.”

Beskyttelse af verdensarv er forholdsvis ny ting. Efter Anden Verdenskrig skabte man FN (De Forenede Nationer) for at undgå nye storkrige. I erkendelse af at fred ikke kun skabes gennem politik, men også kræver uddannelse og kulturel forståelse oprettedes UNESCO (FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur).

Da Egypten i 1950’erne byggede Aswandæmningen, satte UNESCO et projekt i gang for at redde det 3.300 år gamle tempel Abu Simpel, der ville blive oversvømmet. Templet blev flyttet sten for sten og i 1972 blev UNESCO’s Verdensarvskonvention vedtaget, der forpligter lande til at bevare universel værdifuld kultur- og naturarv. Det er UNESCO, der udpeger verdensarvssteder og Verdensarvslisten rummer lige nu 1092 naturområder og monumenter. 

Du kan læse mere om UNESCO herFind flere Verdensarvssteder i UNESCO World Heritage Journey