Gå til sidens indhold

Arkitektur

Enestående arkitektur venter dig

Domkirken er en af Danmarks absolutte mesterværker indenfor arkitekturen! Roskilde Domkirke er UNESCO verdensarv, fordi kirkens varierede arkitektur fortæller om den europæiske arkitekturs udvikling gennem 800 år og er samtidigt et af de tidligste eksempler på en større kirkebygning i teglsten! Domkirken er bygget til at lukke det guddommelige lys ind og samtidig vise kongernes pragt og magt i det monumentale byggeri, som ikke findes andre steder i verden. 

I dag står kirken som et gotisk mesterværk, men langt flere stilarter kommet til gennem tiden med hjælpe fra de bedste danske arkitekter som C.E. Harsdorff, C.F.Hansen samt  Inger og Johannes Exner. Roskilde Domkirke, Danmarks betydeligste kirkebygning, både i arkitektonisk sammenhæng og som historisk monument, idet kirken afspejler Danmarks historie fra middelalderen til i dag. Roskilde Domkirke er udpeget af UNESCO som verdensarv af 2 årsager og begge tager udgangspunkt i arkitekturen. 

1: Roskilde Domkirke er med sine ca. 2,5 millioner røde sten et enestående eksempel på den tidlige brug af teglsten til opførelse af store kirkebygninger i Nordeuropa. 

2: 800 års europæisk arkitekturhistorie er samlet i Roskilde Domkirke gennem tilføjelsen af kapeller og våbenhuse i løbet af de århundreder, hvor Domkirken har fungeret som mausoleum for det danske kongehus.

Domkirken er et af de vigtigste monumenter i Danmark. Domkirken er opført i det 12. og 13. århundrede, og har været kongefamiliens gravkirke gennem århundreder og rummer 40 kongelige grave. Sammen med kalkmalerier og kunst fortæller de kongernes, kirkens og Danmarks historie. 

800 ÅRS STILARTER

Roskilde Domkirke er opført omkring 1200, hvor en ældre mindre romansk domkirke, opført i kildekalk, måtte vige pladsen for en ny kirke bygget i tegl og gotisk stil. Gotikken opstod i 1100-tallets Frankrig og var et byggeteknisk kvantespring. Den nye gotiske stil tillod et hidtil ukendt lysindfald. Murfladerne mindskedes, og vinduesarealerne øgedes. Dermed blev der skabt himmelstræbende kirkerum, der underbyggede kristendommens forestilling om lyset som symbolet på den altomfattende Gud. Gotikken blev den altdominerende arkitekturstil i det middelalderlige Europa.

Roskilde Domkirke er den første gotiske bygning i Skandinavien og et af de tidligste eksempler i verden på gotikken omformet i teglsten. Teglstensgotikken kom med tiden til at dominere det nordtyske og sydskandinaviske område. Kirken er med sine kongelige gravkapeller samtidig et monument over udviklingen i århundreders stilarter og repræsenterer indenfor flere epoker nogle af de bedste eksempler på tidens arkitektur. Domkirken giver et overblik over udviklingen i europæisk arkitektur, samlet i én bygning. I dansk arkitekturhistorie står Domkirken uden paralleller.

ARKITEKTUREN

I Domkirken kan opleves 800 års forskellige arkitektoniske stilarter.

ROMANSK

Domkirken rummer elementer fra både den romanske og gotiske stil som blev brugt i perioden 1050-1550. Den romansk stil er en stilart som stammede fra romerne og det var kirkerne, der bragte stilen til Danmark og også her den oftest ses. Stilen er kendetegnet  ved rundbuen, der både tjener som konstruktion og dekoration og som kan ses i Domkirken. Fundamentet for det romanske byggeri var de tykke mure, der var bærende for de tunge hvælvede stenlofter, hvilket kun tillod få, smalle vinduer - både i den kirkens ydervægge og i den indvendige rumdeling. De romanske stil tillod kun begrænset lysindfald og med gotikken søgte man at fylde kirkerummet med dagslys. Det krævede store vinduespartier, som den romanske stil ikke kunne indfri.

GOTISK

Gotikken opstod i Frankrig og er mest kendt for sine spidse buer i modsætning til de tidligere runde buer og store vinduespartier. Således ændrede kirkebyggeriet sig mod et højere slankere udtryk som tydeligt ses i Domkirken. Gotikken opstod som arkitekturens svar på teologiens fokus på kampen mellem det gode og det onde, lyset og mørket. 

I gotikken flyttedes vægten fra lofterne over på søjler og imellem søjlerne kunne man nu indsætte store vinduespartier. Store stræbepiller af mursten på kirkens ydre forhindrer, at de tynde søjler knækker under vægten. Gotikken gjorde arkitekterne i stand til at bygge højt og samtidig virkede bygningerne lette. Det er gotikken som især forbindes med middelalderens store katedral-byggerier såsom Notre-Dame i Paris.

RENAISSANCE (ca. 1536-1660)

Renaissance betyder genfødsel og den genskaber antikkens kunst og arkitektur. Forholdte mellem længde, bredde, højde og dybde skulle nu afstemmes efter geometriske regler som Det Gyldne Snit. I Danmark satte renaissancen sit præg på den verdslige kunst, allerede umiddelbart efter Reformationsåret 1536. I arkitekturen førte stilen til betoning af det rumlige volumen og brug af antikke elementer som søjler, guirlander og medaljoner. Imidlertid bibeholdtes gotikkens vertikalitet i bygningernes udfoldelse og murenes fladepræg.

I Domkirken kan du opleve Christian 4.-tidens nederlandske renaissance i Christian 4.'s Kapel (1612-42) af Lorenz van Steenwinckel og Hans van Steenwinckel d.y., der også byggede Børsen Her kan tydeligt ses de geometriske retningslinjer i dengang Danmarks største hvælv og især udenfor ses dekorerede gavle og pragt med syv kvindefigurer, der repræsenterer de kristne dyder.

BAROK (ca. 1660-1769)

Barokken gør bygninger til overdådige skulpturer, der skal imponerer og overvælde og dermed virke magtfulde og er enevældens arkitektur og ses i fx Versailles-slottet i Frankrig. I Domkirken ses barokken bedst ved sarkofagerne i højkoret. Christian5. og Frederik 4. og deres dronninger hviler i pragtfulde barokke marmor sarkofager, der er overvældende udsmykkede med blomsterguirlander, volutter, kartoucher, portrætter, relieffer, engle, allegorier, krucifikser, medaljoner, løver og dødningehoveder. Alt tjener til at glorificere den afdøde monark.

NYKLASSICISME (ca. 1760-1830)

Nyklassicisme gør op med barokkens overdådighed og svulstighed ved klassisk, ren arkitektur. Nyklassicisme, eller neoklassicisme, er en stilretning, der tager udgangspunkt i antikkens græske og romerske bygninger. I Danmark introduceredes nyklassicismen allerede i 1757 med den franske arkitekt N.-H. Jardins. Hans elev C.F. Harsdorff og dennes elev C.F. Hansen (der stod for Vor frue kirke i København også) var de betydeligste repræsentanter for stilen, der kom til udtryk i enkle og sparsomt dekorerede bygninger med pudsede mure.

Frederik 5.'s Kapel i Domkirken (1774-78) er påbegyndt af C.F. Harsdorff og fuldført 1825 af C.F. Hansen. Kapellet er et af de fineste eksempler på nyklassicisme i Danmark. Også kapellets gravmæler vidner om stilarten, hvilket bl.a. ses i Frederik 5.s monument med romersk kejsersøjle.

NYERE ARKITEKTUR

Også historicisme og funktionalisme kan ses i Domkirkens arkitektur og design. Historicismen (ca. 1820-1920) er en efterligning af de tidligere tiders arkitektur, men oftest i en blanding af historiske stilarter. Den enkelte bygning kan således indeholde elementer fra flere forskellige stilarter. Funktionalismen opstår efter 1. verdenskrig og gør i stedet helt op med fortidens historiske stilarter. Den moderne arkitektur skal være funktionel og fri for pynt. Funktion og arktektonisk udtryk skal gå op i en højere enhed i både det indre og ydre.

Glücksborgernes kapel fra 1923 blev bygget til Christian 9.s sarkofag tegnet af Hack Kampman, der var dansk arkitekt og professor ved Kunstakademiet og som også har lavet tilbygningen  til Ny Carlsberg Glyptotek. Kapellet lavet af arkitekt Andreas Clemmensen er beklædt med samme røde teglsten som Domkirken for at føje sig til dennes stil og brugte blandt andet granit, teglsten og kobber - velkendte middelalder materialer. Kapellet henviser således til den danske middelalderlige kirkearkitektur, men tilføjet et afdæmpet romanskbyzantinsk skær og en kuppel som i Frederik 5.'s kapel.

Frederik 9. blev som den første konge begravet uden for Roskilde Domkirke. Begravelsespladsen, der er omgivet af en ottekantet rødstensmur, er tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner i samarbejde Domkirkens arkitekt Wilhelm Wohlert. Anlægget blev opsat i 1985. Der er brugt de samme teglsten som i resten af Domkirken. Gulvet er lavet af 4000 håndflade store rullesten som i sommeren 1982 blev hjembragt fra Færøerne af kongeskibet Dannebrog. En tilhørende bronzeport er udført af kunstner Sven Havsteen Mikkelsen. Der er brugt materialer fra Danmark, Grønland og Færøerne videreført i beplantningen. Ligesom Frederik 5.s kapel og det ovenstående er det i centralplan, dog ottekantet, og proportionerne er også samstemt med Glücksborgernes kapel. Men derudover henviser kapellet ikke til tidligere arkitektoniske stilarter, men bringer Domkirkens arkitektur ind i det 20. årh. Med akademirådets ord: "Beskedent, stilfærdigt og repræsentativt for samtiden".

Læs mere i værket Danske Kongegrave bind 1-3.

Hvor stor er Roskilde Domkirke

Der er i alt brugt 2,5 millioner mursten (teglsten) til byggeriet. 

INDRE MÅL

- længde: ca. 80 m
- kirkeskibets bredde: ca. 24 m

YDRE MÅL

Domkirkens højdemål skal fratrækkes 31,18 meter som er bakkens højde.

Nordre tårn

- til tårnets murkrone: 80,75 m
- til top af kobbertag: 108,74 m
- til midten af kuglen: 109,45 m
- til top af fløjstand: 113,74 m

Søndre Tårn

- til tårnets murkrone: 80,41 m
- til top af kobbertag: 108,62 m
- til midten af kuglen: 109,47 m
- til top af fløjstang: 113,78 m

Opmålingen af højder er foretaget d. 22. juni 2007 af Mølbak/Klæsøe/Skotner Landinspektørfirma A/S, Roskilde.