Ledende kirketjener søges til Roskilde Domsogn

Vi søger en ansvarsbevidst og fleksibel leder med gode samarbejdsevner til at tilrettelægge og lede det daglige arbejde i kirken - og til at deltage i kirketjener-arbejdet.

Som ledende kirketjener vil du indgå i et ledelsesteam med Domsognets øvrige mellemledere og samtidig indgå i arbejdet i kirken sammen med de øvrige 7 kirketjenere samt løst tilknyttede vikarer.

Du får et afvekslende job, og dine arbejdsopgaver vil være fordelt mellem:

Ledelsesopgaver:

 • Planlægning af vagter og ferie
 • Arbejdstilrettelæggelse med fordeling af opgaver blandt kirketjenerne
 • Medarbejderudviklingssamtaler med kirketjenerne
 • Budgetansvarlig for kirketjenerområdet
 • Ledelse af frivillige medhjælpere

 Kirketjeneropgaver:

 • Opgaver ved kirkelige handlinger i Domkirken, Gammel Vor Frue Kirke og Østre Kirkegårds Kapel, herunder læsning af ind- og udgangsbøn, betjening af lydanlæg samt praktisk forberedelse og medvirken i øvrigt
 • Rengøringsopgaver i Domkirken og Domsognets øvrige lokaliteter
 • Medvirken ved mødeaktiviteter i Domsognet
 • Flytning, opstilling mm af stole, bænke og podier
 • Betjening af besøgende - ca. 160.000 om året - og opsyn i Domkirkens åbningstid
 • Salg af varer i våbenhuset, betjening af kasseapparat og opgørelse af dagens salg.

Domsognet er inde i en omstruktureringsproces, og du skal derfor være indstillet på, at arbejdsopgaverne kan ændre sig. Processen giver også mulighed for indflydelse på arbejdsgange og -opgaver.

Personlige kvalifikationer 
Vi søger en person, som

 • Har overblik og flair for at lede
 • Har forståelse og interesse for kirken
 • Er positiv, udadvendt, omhyggelig og ansvarsbevidst
 • Er ambitiøs, engageret og serviceminded i opgaveløsningen
 • Har gode sprogkundskaber og taler engelsk
 • Er stabil og fleksibel

Vor senest ansatte kirketjener supplerer med blandt andet:

 • Være indforstået med, at man ofte arbejder, når andre har fri
 • Være omstillingsparat og klar til hastige skift i arbejdsopgaver
 • Have flair for at møde mennesker i kirken, også i svære situationer
 • Være frisk på at tage fat og yde det lille ekstra for teamet og samarbejdet med de forskellige faggrupper.

Stillingen
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med dag-, aften- og weekendarbejde.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.497,52   -   357.826,66 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.186,90 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.225,77 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

For at blive ansat i Roskilde Domsogn skal der forevises børneattest uden anmærkninger og tilfredsstillende straffeattest.

Ansættelsen sker med sædvanlig prøvetid.

Tiltrædelse
Stillingerne ønskes gerne besat pr. 1. januar 2022.

Ansøgning
Send din ansøgning til 7156fortrolig@sogn.dk senest mandag d. 15. november 2021 kl. 12.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 46 og 47.

Der vil blive lagt vægt på dokumenteret evne til samarbejde og ansøgere må være indstillet på at der indhentes referencer.

Flere oplysninger
Kontakt gerne ledende kordegn Tina Birk Klein på tlf. 29 72 87 20 for yderligere oplysninger.

Læs evt. mere om Roskilde Domsogn på www.roskildedomkirke.dk
Information om kirketjenerstillingen, også om uddannelsen, findes på www.kirketjener.info
Læs Mission, vision og værdigrundlag for Roskilde Domsogn.

Roskilde Domkirke er en af Danmarks vigtigste kirkebygninger og gravsted for 39 danske konger og dronninger. Domkirken er også UNESCO verdensarv og besøges årligt af over 150.000 gæster, heraf mange udenlandske. Der er i Domsognet beskæftiget mere end 50 fuldtidsmedarbejdere. Menighedsrådet arbejder målbevidst på at højne arbejdsglæden i Domsognet med forskellige sociale tiltag og personalegoder.