Gå til sidens indhold

Spirekoret og Aspiranterne

Spirekoret og Aspiranterne er to kor for hhv. piger og drenge i 0.-2. klasse, og fungerer som forskole til Domkirkens øvrige kor. Spirekoret blev oprettet i 2015, mens Aspiranterne startes op fra august 2023. 

I Spirekoret og Aspiranterne synger, danser og leger vi os ind i musikkens verden. Vi undersøger musikalske nuancer, begreber og virkemidler gennem en sjov og legende læringsform. Vi arbejder med rytme- og melodiforståelse, samt begyndende nodelære.

Sangglæden og udvikling af hele barnets musikalitet er i fokus, hvilket giver en positiv betydning fremadrettet – hvad enten barnet fortsætter i Domkirkens børnekor eller i andre musikalske sammenhænge. Vi arbejder ambitiøst for gennem leg at opnå musiske færdigheder. Vi ser stemmen som et instrument, der kan udfoldes og udforskes, når børnene leger sig til læring. Vi kobler sang med andre musikfaglige discipliner som fx hørelæreundervisning, for at opnå en god musikalitet i en tidlig alder. 

Spirekoret synger bl.a. til familiegudstjenester og Luciaoptog i Roskilde Domkirkes storslåede, historiske rum og har tidligere deltaget i Børnekorsdagene i Tivoli, sammen med Roskilde Domkirkes Børnekor. 

Aspiranterne er et nyt tiltag i Roskilde Domkirkes Korskole, som har til formål at få flere drenge til at synge allerede fra en tidlig alder og samtidig understøtte gode venskaber og fællesskab igennem musikken. Tiltaget er støttet af Augustinus Fonden. 

Vi ser frem til efterårets koropstart for begge kor d. 23. august 2023.

Info

SPIREKORET

ALDERSTRIN: Piger i 0.-2. klasse
KORPRØVER: Onsdage kl. 16.30-17.15.
Opstart 23. august
PRIS: 700 kr. pr. halvår
KORLEDER: Kristina Avakian / ka@roskildedomkirke.dk
TILMELDING: musik.domkirken@gmail.com 

ASPIRANTERNE

ALDERSTRIN: Drenge i 0.-2. klasse
KORPRØVER: Onsdage kl. 15.30-16.15.
Opstart 23. august
PRIS: 700 kr. pr. halvår
KORLEDER: Kristina Avakian / ka@roskildedomkirke.dk
TILMELDING: musik.domkirken@gmail.com